Suzardi Maulan

Saya merupakan seorang licensed financial planner. Pejabat di KL.

Fokus saya membantu affluent investor yang tiada masa dan know-how untuk menguruskan portfolio kewangan sendiri dengan menjadi penasihat dan pengurus pelaburan mereka.

Sekarang saya menguruskan tidak lebih dari 50 orang klien dengan pelaburan minimum sebanyak 250 ringgit.

Tuan puan dapat berbual-bual tentang bagaimana saya dapat menguruskan portfolio pelaburan dengan menempah sesi 30 minit percuma.

Selain itu saya juga merupakan:

  • Penulis buku Rancang Wang Dari Sekarang
  • Trainer untuk program Islamic Financial Planner (IFP), iaitu salah satu pensijilan profesional yang diterima untuk menjadi practising financial planner.
  • Penceramah untuk program-program anjuran institusi kewangan seperti ASNB, Bursa Malaysia, SIDC dalam program financial literacy mereka.
  • Penceramah untuk program berkaitan pengurusan kewangan secara Islami anjuran jabatan-jabatan kerajaan / organisasi / syarikat swasta untuk kakitangan mereka.