Suzardi Maulan

Saya merupakan seorang licensed financial planner. Specialize dalam memberikan nasihat pelaburan.

Selain itu saya juga merupakan:

  • Penulis buku Rancang Wang Dari Sekarang
  • Trainer untuk program Islamic Financial Planner (IFP), iaitu salah satu pensijilan profesional yang diterima untuk menjadi practising financial planner.
  • Penceramah untuk program-program anjuran institusi kewangan seperti ASNB, Bursa Malaysia, SIDC dalam program financial literacy¬†mereka.
  • Penceramah untuk program berkaitan pengurusan kewangan secara Islami anjuran jabatan-jabatan kerajaan / organisasi / syarikat swasta untuk kakitangan mereka.