Get Organized with Pakdi

Licence Number:
eCMSRL/B7624/2017

Terima kasih kerana hadir ke sesi temujanji 30 minit.

Langkah seterusnya ialah dengan mendapatkan sesi Get Organized. Yuran ialah RM3,000 untuk tempoh 1 tahun.

Berikut ialah proses yang bakal dilalui:

1. Temujanji Fact Finding – bertujuan untuk mengumpul data kewangan dari pihak tuan puan. 

2. Analisa – selepas data telah diperoleh, barulah analisa / reviu dapat dibuat untuk mendapatkan keadaan sebenar kewangan tuan puan.

Analisa kewangan melibatkan perkara berikut:

  • Aliran tunai
  • Aset
  • Liabiliti dan hutang
  • Pelaburan
  • Perlindungan asas

3. Temujanji Pembentangan – saya membentangkan dapatan dari analisa / reviu dan memberikan action plan yang customized dengan situasi kewangan tuan puan.

4. Temujanji Pelaksanaan – setelah tuan puan bersetuju dengan action plan yang dicadangkan, maka temujanji-temujanji seterusnya dibuat untuk tujuan pelaksanaan.

Bergantung kepada situasi kewangan, temujanji pelaksaan adalah mengenai:

  • Pengurusan aliran tunai & hutang
  • Pengurusan perlindungan asas 
  • Pengurusan pelaburan

Tuan puan dapat menghubungi saya semula sekiranya masih mempunyai persoalan, atau, jika telah membuat keputusan untuk mendapatkan sesi Get Organized sila klik: