Hai, Saya Suzardi Maulan

Boleh panggil saya Pakdi.

Saya merupakan seorang wealth planning & management consultant.

Sekiranya tuan puan berminat untuk mendapatkan temujanji untuk tujuan wealth planning financial advisory services atau wealth management services, maka ada 3 cara untuk mendapat slot temujanji tersebut.

1) Hadir ke workshop khusus berikut. Workshop terdekat adalah pada 5 Mei 2018. Klik link di bawah:

2) Tuan puan merupakan subscriber Tutorial Saham. Untuk menjadi subscriber, sila klik link di bawah untuk info lanjut.

3) Tuan puan mempunyai referral dari klien wealth planning & wealth management saya atau dari referral rakan bisnes strategik saya.
.

Saya merupakan licensed financial planner bawah Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.
.

Saya beroperasi dari:

Level 32, Menara Prestige
1 Jalan Pinang, 50450 Kuala Lumpur
Text: +60126979982
Telefon: +60392079780